กฐิน ก็คือ จีวร

กฐิน ก็คือจีวร ไม่ใช่อะไรอื่น พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้เป็นสังฆกรรม คือ สงฆ์สามัคคีกันให้จีวรสำเร็จขึ้น

Read Article →

พุทโธ มีจริง

นี่แหล่ะพุทโธ พุทโธเป็นทางออกแห่งกองทุกข์ ใครนึกถึงพุทโธๆ ไว้ได้ ตายแล้วไม่ไปทุคติเลย ไม่ไปทุคติ ไปสู่สุคติ ถ้านึกถึงพุทโธๆ ได้

Read Article →

สร้างห้องน้ำ ให้ผู้ปฏิบัติธรรม

รูปที่ วัดป่าดอนหายโศก วันงานถวายผ้าป่าสร้างสุขา ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ตุลาคม 2555 นำโดยเจ้าภาพผู้ริเริ่ม คุณหมอณัฐพงศ์ และญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธา

Read Article →

พุทธศาสตร์ โดย พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

ท่านอาจารย์ พันเอกปิ่น มุทุกันต์ เป็นผู้มีคุณูปการต่อการระบบศึกษาพระพุทธศาสนาในประเทศไทยอย่างมาก สำหรับชาวพุทธรุ่นใหม่ๆ แม้จะเกิดไม่ทัน อาจไม่ทราบได้โดยตรง แต่ว่าผลงานของท่านก็ยังคงมีอยู่

Read Article →

พระอุโบสถ สร้างเพื่อลูกหลาน

พระอุโบสถเป็นศาสนสมบัติที่สร้างจากชาวพุทธรุ่นหนึ่งสืบต่อไปยังอีกรุ่นหนึ่ง นอกจากจะเป็นสถานที่สำหรับประกอบศาสนกิจแล้ว ในความหมายระดับกว้างยังเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรม

Read Article →